401 okunma

Atık bertaraf ve kompost gübre tesisi yaptırılacaktır

ABONE OL
25/02/2022 10:38
0

BEĞENDİM

ABONE OL

T.C.
PAMUKKALE BELEDİYESİ
HAYVANSAL VE DİĞER ORGANİK ATIKLARIN BERTARAF EDİLEREK KOMPOST GÜBRE ÜRETİMİ AMAÇLI ATIK BERTARAFI VE KOMPOST GÜBRE TESİSİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT
İHALE İLANI
      Mülkiyeti Pamukkale Belediyesine ait, Eldenizli Mahallesi, Eldenizli Küme Evleri, No:225 (Oyukluk Mevkii, M22-A-14-B-4, M22-A-14-B-3, M22-A-14-B-4-C pafta, 137 ada, 1 no.lu parsel) adresindeki 24.807,17 m² lik taşınmazın üzerine hayvansal ve diğer organik atıkların bertaraf edilerek kompost gübre üretimi amaçlı Atık Bertarafı ve Kompost Gübre Tesisi kurulması ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 29 (yirmidokuz) yıl süreli irtifak hakkı verilmesi ihalesi yapılacaktır.

 1. Taşınmazın ihalesi, 12 Ocak 2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00’da, Belediye Encümen Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
 2. Taşınmazın irtifak hakkının süresi 29 (yirmidokuz) yıldır. Taşınmazın muhammen irtifak hakkı bedeli yıllık 60.000,00.-TL+KDV’dir.İhaleye katılacaklar 29 (yirmidokuz) yıllık muhammen irtifak hakkı bedeli üzerinden  % 3 tutarı olan 52.200,00.-TL’yi geçici teminat olarak yatıracaklar ve makbuzunu İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
 3. İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;
 1. Gerçek Kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
 2. Tüzel Kişilik Adına Katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
 3. Ortak Girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve iş ortaklığı beyannamesi, (İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat pilot ortağa yapılır.)
 4. İhaleye katılacak isteklinin 5.000.000,00.-TL  (beşmilyon Türk Lirası)  den az olmamak üzere sermayesinin olması ve bu hususta belge sunması gerekmektedir.
 5. İhaleye katılacak olan isteklinin faaliyet konusu olarak mineral gübre imalatı (2015.01 nace kodu), hayvansal ve bitkisel gübre imalatı (4675.01 nace kodu) bulunmalıdır. (Bu faaliyetlerde iştigal ettiğine dair belge sunması gerekmektedir.)
 6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge;

     İhale dokümanı Pamukkale Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak istekliler Pamukkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2.500,00.-TL. (ikibinbeşyüz Türk Lirası) doküman satış bedeli ödeyerek dokümanı satın almak zorundadır.

 1. İhaleye katılacak olan isteklilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat: 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.
 3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/907466/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/atik-bertaraf-ve-kompost-gubre-tesisi-yaptirilacaktir

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.