Tatlı ve tatlı mamulleri alınacaktır
165 okunma

Tatlı ve tatlı mamulleri alınacaktır

ABONE OL
04/03/2022 12:01
Tatlı ve tatlı mamulleri alınacaktır
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ATLI VE TATLI MAMÜLLERİ SATIN ALINACAKTIR
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIDenizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara 2022 Yılı Tatlı ve Tatlı Mamulleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :           2022/158212
1-İdarenin
a) Adı  :           AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi         :           İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO:12 PAMUKKALE/ DENİZLİ 20100 İNCİLİPINAR MAHALLES PAMUKKALE/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası   :           2582413458 – 2582426872
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası        :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı  :           Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara 2022 Yılı Tatlı ve Tatlı Mamulleri
b) Niteliği, türü ve miktarı     :          
Muhtelif 29 kalem Tatlı ve Tatlı Mamulleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     :           DENİZLİ 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ (13-18 YAŞ) – DENİZLİ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ – BABADAĞ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ – DENİZLİ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLARI
ç) Süresi/teslim tarihi :           Sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi   :           Sözleşme tarihi itibariyle
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :           28.03.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :           Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli adına düzenlenmiş ve ihale tarihinde de geçerliliği olan
1- İmalat Yeterlilik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İstekli adına düzenlenmiş ve ihale tarihine kadar geçerlilik süresi olan;
1- İmalat Yeterlilik Belgesi,
2- Sanayi Sicil Belgesi (İmalat Yeterlilik Belgesinde belirtilmemiş olması halinde),
3- Kapasite Raporu (İmalat Yeterlilik Belgesinde belirtilmemiş olması halinde)
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklilerin bulundukları yerdeki Sanayi Odasına kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri sunmaları gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/942944/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-tatli-ve-tatli-mamulleri-alinacaktir

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.