Fitness ekip ve ekipmanları alınacaktır
156 okunma

Fitness ekip ve ekipmanları alınacaktır

ABONE OL
25/02/2022 10:37
Fitness ekip ve ekipmanları alınacaktır
0

BEĞENDİM

ABONE OL

FİTNESS EKİP VE EKİPMANLARIPAMUKKALE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜFİTNESS EKİP VE EKİPMANLARI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/52492
1-İdarenin
a) Adı:PAMUKKALE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:İNCİLİPINAR MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULVARI 234 DENİZLİ MERKEZ/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası:2582969696 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:FİTNESS EKİP VE EKİPMANLARI
b) Niteliği, türü ve miktarı:32 Kalem Fitness Ekip ve Ekipmanları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği yerler
ç) Süresi/teslim tarihi:İhale konusu ürünler, Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 takvim günü içinde montaj ve kurulumları yapılmış olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞLANACAKTIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.02.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-İmalat hatalarında ürünlerden dolayı oluşan masraflar firmaya aittir.
2-Firma bildirilen hataları ve hatalı ürünleri iki iş gününde yeni ürünler ile değiştirir.
3-Ürünler firma tarafından muayene kabul ve mal teslim alma komisyonuna teslim edilir, onaylanan ürünler teslim alınmış, onaylanmayan ürünler ise teslim alınmamış olur. Evsafa uygun olmayan malzemeler ve imalatlar tüm masraflar firmaya ait olarak yenisi ile ivedilikle değiştirilir/yaptırılır.
4-Ürünler firma tarafından en az 2 (iki) yıl garantili ve 10 (on) yıl yedek parça bulundurmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

(ilan.gov.tr)https://www.ilan.gov.tr/ilan/923986/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/fitness-ekip-ve-ekipmanlari-alinacaktir

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.