Araç kiralama hizmeti alınacaktır
145 okunma

Araç kiralama hizmeti alınacaktır

ABONE OL
25/02/2022 10:38
Araç kiralama hizmeti alınacaktır
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TAVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME  ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PALETLİ EKSKAVATÖR (160 HP VE ÜZERİ 24-28 TONLIK KIRICI)LASTİK TEKERLEKLİ KEPÇE(90 HP VE ÜSTÜ 4X4) KİRALANMASI İŞİORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TAVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ işletme şefliklerinde kullanılmak üzere Paletli Ekskavatör (160 hp ve üzeri 24-28 tonluk Kırıcı) Lastik Tekerlekli Kepçe (90 hp ve üstü 4×4 )kiralanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN:2022/185811-İdarenina) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi:Hükümet Cad. Orta Mah. No:94 20500 TAVAS/DENİZLİc) Telefon ve faks numarası:2586131011 – 2586131609ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımına) Adı:TAVAS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ işletme şefliklerinde kullanılmak üzere Paletli Ekskavatör (160 hp ve üzeri 24-28 tonluk Kırıcı) Lastik Tekerlekli Kepçe (90 hp ve üstü 4×4 )kiralanması işib) Niteliği, türü ve miktarı:Kırıcılı Ekskavatör : 500 saat ve 4×4 lastik tekerlekli kepçe: 100 saat
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Tavas Orman İşletme Müdürlüğü Şeflikleriç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihinden itibaren 180(YüzSeksen) gündürd) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:28.01.2022 – 10:30b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Tavas Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Ormanlık alan içindeki A ve B tipi orman yollarında; sanat yapısı, üst yapı, büyük onarım, yeni yol ve traktör yolu yapımı ile bu yollarda yapılan her türlü bakım çalışmalarındaki iş deneyim belgeleri benzer iş kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/916655/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/arac-kiralama-hizmeti-alinacaktir

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.