Sentetik çim yüzeyli halı saha yaptırılacaktır
117 okunma

Sentetik çim yüzeyli halı saha yaptırılacaktır

ABONE OL
25/02/2022 10:40
Sentetik çim yüzeyli halı saha yaptırılacaktır
0

BEĞENDİM

ABONE OL

SPOR TESİSİ İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRPAMUKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜPamukkale Belediyesi Gözler Mahallesi 1 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Halı Saha Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2022/20230
1-İdarenin
a) Adresi:İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 20100 PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası:2582969696 – 2582117301
c) Elektronik Posta Adresi:fenisleriihale@pamukkale.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:37 kalem iş karşılığı 1 adet sentetik çim yüzeyli halı saha yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Denizli İli Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi, 0 ada, 1084 parsel
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İncilipınar Mah. Fevzi Çakmak Blv. No:234 Pamukkale/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati:31.01.2022 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih, 27961 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği`ne uygun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi`nde yer alan B III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültesi Mimar Mezuniyet Belgesi iş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecektir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/916357/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/sentetik-cim-yuzeyli-hali-saha-yaptirilacaktir

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.