236 okunma

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ABONE OL
13/02/2022 23:04
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2022 Yılı Muhtelif Kışlık Yaş Sebze ve Meyve Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2021/771495
1-İdarenin
a) Adı    :              AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi             :              İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO:12 PAMUKKALE/ DENİZLİ 20100 İNCİLİPINAR MAHALLES PAMUKKALE/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası       :              2582413458 – 2582426872
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 2022 Yılı Muhtelif Kışlık Yaş Sebze ve Meyve Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı          :             
46 kalem Muhtelif Yaş Sebze ve Meyve Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer           :              1- DENİZLİ 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 2- DENİZLİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ (13-18 YAŞ), 3- DENİZLİ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ, 4- BABADAĞ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ, 5- MAKBULE-HASAN ERDOĞAN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAL), 6- DENİZLİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7- DENİZLİ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ambarlarına
ç) Süresi/teslim tarihi   :              1- DENİZLİ 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 2- DENİZLİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ (13-18 YAŞ), 3- DENİZLİ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ, 4- BABADAĞ HUZUREVİ YBRM MÜDÜRLÜĞÜ, 5- MAKBULE-HASAN ERDOĞAN HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAL), 6- DENİZLİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, 7- DENİZLİ ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ambarlarına, sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyderpey 31.12.2022 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi      :              Sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2022 tarihine kadardır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati             :              23.12.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)        :              Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İsteklinin ilgili olduğu Ticaret/Sanayi Odası kaydını ibraz eden belge/belgeleri sunması gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel ve kamuda yapılan her türlü yaş sebze ve meyve işi kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.