Denizli 16°C
04 Aralık 2020 - Cuma
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları
Metin Alkan

ZEMZEM'İN TARİHÇESİ VE BU SUYUN ÖZELLİKLERİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla -“O saygıya lâyık ev” (Maide: 97). Allah’ın yeryüzünde övdüğü hususi mekân Kâbe... -“Şüphesiz âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, Mekke’deki (Kâbe)dir.” (Al-i İmran: 96). -“Orada apaçık nişaneler, İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yol bakımından gidebilenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki; Allah bütün âlemlerden müstağnidir.” (Al-i İmran: 97). “Kâbe” Allah’ın tecelli ettiği, bir takım manevî işaretlerin saklandığı, sevgilerin, kardeşliklerin çağladığı hususi mekândır. Hususi mekân “Kâbe” ve insanın kalbi de Allah’ın tecelli ettiği yer olduğu için burası her an manevî bir hazza açılan pencerelerdir. O mekânı sadece taştan ve kumdan ibaret zannedenler, Allah’ın tecellisinden, hidayet nurundan, iman bağından mahrum kimselerdir. İlahî aşka, sevgiye, kardeşliğe, tevhide doymak isteyenlerin İlahî çekim alanına koştukları Kâbe’nin çok mübarek ve gıdalı suyu “zemzem” Rabbimizin insanlığa özel bir ikramıdır.

Zemzem’in tarihçesine kısaca bakarsak; Hz. İbrahim (A.S), Cenâb-ı Hakk’ın emri üzerine hanımı Hacer Validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı. O tarihte Mekke’de hiçbir insan yaşamıyordu. İçecek su da yoktu. Hz. İbrahim, hanımı ve oğlu için biraz hurma ve bir miktar da su bırakarak oradan ayrıldı. Yiyecek ve içeceğin bulunmadığı bu ıssız yerde kalmak Hz. Hacer’e çok zor geldi. Ancak, kendilerini oraya bırakmasını Hz. İbrahim’e Cenâb-ı Hakk emrettiğine göre düşünmek yersizdi. Çünkü rızkı veren Allah, kendilerinin durumunu da görüyordu. Bir müddet sonra Hz. İbrahim’in bıraktığı su bitti. Hz. İsmail ağlamaya, su istemeye başladı. Annesi de ne yapacağını şaşırdı. Süt yok ki emzirsin, su yok ki içirsin. Hz. İsmail’in ağlamalarına daha fazla dayanamadı. Safa Tepesine çıktı. Birini görebilmek ümidi ile sağa sola baktı. Kimseyi göremeyince de Safa ile Merve arasında koşmaya başladı. Hz. Cebrail (A.S) bir yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Hz. Hacer buna çok sevindi. Suyun aktığını görünce “dur, dur” manasında “zem, zem” dedi ve su akmasın diye önünü kesti, havuz gibi yaptı. Bir taraftan da testisini dolduruyordu. Suyu aldıkça yerinde kaynıyordu. Testisi dolduktan sonra sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirmeye başladı. Bu arada Cebrail (A.S) Hz. Hacer’e hitaben: “Sakın, ‘Helak oluruz, zarara uğrarız.' diye korkmayın. İşte şurası Beytullah'ın (Kâbe'nin) yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenâb-ı Hakk o işin ehlini zayi etmez.” dedi. İşte, Zemzem Kuyusunun ortaya çıkması bu şekilde oldu. Hz. Hacer suyun önünü kesmeseydi ve onu kendi halinde bıraksaydı, bu su bir ırmak olacaktı. Peygamberimiz (S.A.V) bir hadîslerinde bu hakikati şöyle beyan buyurur: “Allah, İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı veya.” “İbrahim (A.S)’ın duası, Hacer’in teslimiyeti ve henüz küçük bir bebek olan İsmail (A.S)’ın hatırı için, Yüce Allah zemzemi böyle ortaya çıkardı.” Zemzem, çok mübarek ve gıdalı bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail, uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler. Rivayet odur ki; Zemzem kuyusu ve Hz. İbrahim-oğlu Hz İsmail yapımı Kâbe’nin olduğu mübarek topraklarda Allah’ın emir ve yasakları yaşanmaz olup, Cürhüm kabilesi Allah’a isyan edince zemzem suyu kurur Tâ ki Hz. Muhammed’in dedesi Abdülmuttalip rüyasında zemzem kuyusunun yerini görene dek. Abdülmuttalip rüyasında gördüğü yeri kazar ve zemzem suyu tekrar çıkar. O günden beri Mekke’ye ziyarete giden hacılar bu sudan kana kana içer ve bu mukaddes sudan memleketlerine götürüp yakınlarına da ikram eder. Bu sebepledir ki; yaklaşık 4 bin yıllık bir geçmişe sahip olan zemzem kuyusunun suyu, dünyanın dört bir tarafına ulaşan tek su kaynağı olma özelliğini korur. Şimdi, zemzem kuyusu modern bir kent görüntüsünde olan Mekke’de, Kâbe’nin Hacer-ül Esved taşının bulunduğu köşeden on dört buçuk metre uzakta, yer altında bir odada bulunuyor. Hac farizasını yapmak için Kâbe’yi ziyarete gelen Müslümanlar sebebiyle, kuyudan her yıl bir milyon metreküp su çekiliyor. Bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Zemzem Suyunun Sırrı Ne? Müslümanlarca kutsal sayılan ve asırlardır milyonlarca metreküp su çekilmesine rağmen kaynağı hâlâ tespit edilemeyen ve denizden 8 km uzaklıkta bulunan zemzem kuyusu hakkında bilimsel çalışma yapılıyor. Yer altı suları konusunda sahasında birkaç isimden biri olan Prof. Dr. Zekai Şen, zemzem kuyusunun şeklinin ve suyun özelliklerinin kendisini şaşırttığını belirtiyor. Şen, Suud Kralı’nın ısrarlı daveti ile Zemzem Araştırmaları ve Geliştirmeleri Enstitüsü’nde yöneticilik yapıyor ve 500 kişilik bir ekiple, ilk tarihinden bugüne zemzem kuyusu ve suyunun kalitesi ve özelliklerini araştırıyor. Enstitüdeki görevine Kur’ân’a el basıp, stratejik bilgileri ve araştırmaların detaylarını anlatmamak üzerine yemin ederek başlayan Şen, “İmanlı bir insandım. Zemzem kuyusu hakkında araştırmalar yaptıkça imanım daha da arttı. Zira bilimin açıklayamadığı çok fazla şey var. Bilimin açıklayamadığı noktada iman devreye giriyor.” diyor.

Metin Alkan diğer köşe yazıları
 1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  ›  ›› 
Şuan 1 sayfadasınız, toplam 11 sayfa var.
Bu kategoride 107 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
AKM Basın Yayın A.Ş | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web