Denizli 39°C
06 Temmuz 2020 - Pazartesi
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları

Veda Haccı'nda Hz. Muhammed (sav)'in konuşması (1. BÖLÜM)

Allah'a hamd olsun. O'nu över, O'na şükrederiz. O'ndan medet umarız. O'ndan bağışlanma dileriz, tevbe ederek O'na ita¬ate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük telkin-lerinden ve kötü ameller işlemesinden Al¬lah'a sığınırız. Allah kime doğruyu göste¬rirse, kimse onu hak yoldan uzaklaştıra¬maz. Kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa, kimse ona doğruyu gös¬teremez. Tek Allah'tan başka tanrı olma¬dığını, ilahlığında, otoritesinde, mülkün¬de, tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim. Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü olduğunu kabul ve tasdik ederim. (1)

Ey Allah'ın kulları, size Allah'a sığın¬manızı, emirlerine yapışmanızı, günahlar¬dan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar, O'na itaati tavsiye ederim. Sözlerime hayırlı olanla, O'nun izni ve yardımıyla başlıyorum. (2)Ey İnsanlar! Ben sizin hepinize, Al¬lah'ın; emirlerini tebliğ ile görevlendirdiği, ilahî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur et¬tiği tek yetkili Rasûlüyüm. Beni dinleyin, size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra, bir daha burada sizinle buluşup buluşamayacağımı bilemiyorum. (3)

Ey İnsanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşa¬ma hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlü¬ğünüz Rabbinizle buluşacağınız güne ka¬dar bu ayınızda, bu beldenizde, bu günü¬nüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gi¬bi, saygıya ve korunmaya layıktır, doku¬nulmazdır. Ancak İslam'ın koyduğu sorumluluk gereği uygulanan gerekçeli kara¬ra dayalı cezalar müstesnadır. (4) Benim sözlerimi iyi dinleyin ki, izzet ve şerefle huzurlu yaşamaya devam edesiniz. Sakın haksızlık yapmayın ve zulmetmeyin. Sakın baskı, zulüm ve işkenceye alet olmayın. Sakın zulme boyun eğmeyin. Haksızlığa rı¬za göstermeyin. İyice anlatabildim mi?

Allah'ım, Sen de şahit ol. (5) Ashabım! Siz Rabbinizin huzuruna vara¬caksınız, size işlediğiniz bilinçli amellerin hesabını sorulacak. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım, Sen de şahit ol! (6) Ey İnsanlar, Allah'a sığının, emirlerine yapışın, azabından korunun. İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin, mallarını kötülemeyin, haksız rekabet yap-mayın, aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. Ül¬kede, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmakta ve küfürde ileri git¬meyin. (7) Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, bu emaneti sahibine versin. Size hediye verene hediye ile karşılık verin. Kefil borçlu gibidir. Borcun ödenmesi gerekir. (8)

Soyunuzdan sopunuzdan medet umarak benim yanıma yaklaşmayın. İşlediğiniz bi¬linçli amelleri vesile ederek yanıma gelin. Ben bütün insanlara da, size de aynı şey¬leri söylüyorum. (9) Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır. Yüce Allah, kaldırılan ilk fa¬izin, Abbas b. Abdilmuttalib'inki olmasını emretmiştir. Ancak ana paralarınız sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz, ne de haksız¬lığa uğratılacaksınız. Allah, faizli alışverişin yapılmayacağını icrası kesin hüküm haline getirdi. Kaldıracağım ilk faiz amcam Ab¬bas b. Abdilmuttalib'in faizli alış verişlerindeki faizdir. (10) Ey İnsanlar! Hangi ayda, hangi günde, hangi ülkede olduğunuzu biliyor musu¬nuz? (11) (İnsanlar, ‘saygıya layık korunan bir günde, dokunulmazlığı olan ülkede ve bir ayda', dediler.) Ey İnsanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşa¬ma hakkınız, mallarınız, namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlüğü¬nüz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gibi, saygıya ve korunmaya layıktır, dokunul¬mazdır. Ancak İslam'ın koyduğu sorumluluk gereği uygulanan gerekçeli karara da¬yalı cezalar müstesnadır. (12) Ashabım! Şunu belirteyim ki, Cahiliye dönemindeki bütün kan, su ve mal dava¬ları, kıyamet gününe kadar şu ayaklarımın altındadır. (13) Kıyamet gününe kadar Cahiliye döneminde var olan kan da¬vaları kaldırılmıştır, Cahiliye döneminde var olan kan davaları kaldırılmıştır, kaldıracağımız ilk kan davası, Amir (İyâs) b. Rebîa b. el-Hâris b. Abdülmuttalib'in kan davasıdır. O Sa'd b. Leysoğulları'nda süt anneye verilmiş bir çocuktu. Hüzeyl, onu öldürdü. İyice tebliğ edebildim mi?

(İnsanlar; ‘elbette tebliğ ettin', dediler) -Allah'ım Sen de şahit ol! Burada bulu¬nanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsin. (14) Kâbe hizmetkarlığı ve hacıların su ihtiya¬cını karşılama dışında cahiliye devrinin hükümet görevleri kaldırılmıştır. (15) Kasten adam öldürmenin cezası, kısas¬tır. Kasten öldürmeye benzeyen cinayet, sopa ve taşla öldürmedir. Diyeti, yüz deve¬dir. Kim daha fazlasını isterse, o İslam'ı benimsemeyen Cahiliye dönemini özleyen biridir. En büyük Allah düşmanı, kendisine herhangi bir kastı olmayan birini sebepsiz yere öldürendir, kendisine el kaldırmayana sebepsiz yere vurandır.

diğer köşe yazıları
GERÇEK MÜ'MİN2019-09-25 09:18:36
İSLAMDA SELAMLAŞMAK2019-09-24 13:46:48
TARİKATLER…2019-08-30 13:07:39
İNKARCILAR!!2019-08-21 06:33:49
ABDEST ESNASINDA2019-08-20 09:30:40
 1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  ›  ›› 
Şuan 1 sayfadasınız, toplam 15 sayfa var.
Bu kategoride 147 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
AKM Basın Yayın A.Ş | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web