Denizli 16°C
22 Kasım 2019 - Cuma
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları
Kadir Yatağan

ŞİİR ve ŞAİR II

6- Öz ve biçim yönüyle şiire yaklaşımınızın ve özgünlüğünüzün ana hatları nelerdir?

KY: Şiirlerime içerik olarak bakıldığında duygu yoğunluğunun ana merkezde olduğu görülmektedir. Her ne kadar realist belirlemeler şiirde varlığını gösterse de, romantik tarza yakın olduğum söylenebilir. Şiirime biçim olarak bakıldığında gerek hece ölçüsünün ağırlıklı kullanılması gerek dörtlük nazım biriminin sık kullanımı gerekse uyaklanış ve redif tercihleri yönüyle şiirim, halk şiiri tarzının modernist yaklaşımları olarak değerlendirilebilir. Fakat serbest ölçü ve bağımsız birimlerle oluşmuş yeni tarz şiirlerim de son zamanlarda ağırlığını hissettirmektedir…

       Gelenekten yararlanmam şiirimi halk şiiri tarzına yaklaştırsa da özgün şiir açılımlarına olan tutkum şiirimi yenilikçi şiir tarzıyla buluşturmaktadır. Yine şiirin ana malzemesi olan dilin farklı söylemleri kuşatabilecek esneklikte kullanılması şiirime özgünlük boyutunda mesafe aldırmaktadır. Şiir, en azla en çoğu söyleyebilme sanatıdır. Sevgi hayatın özüyse, şiir de özün özüdür. Ben de yüreğimde hissettiklerimi en vurgulu biçimde şiir aracılığıyla dışa yansıtabilmenin peşindeyim.

                              

7- Sizce imge nedir? Türk şiirinde imgenin yeri neresidir, neresi olmalıdır?                                                                                                                                                                            
KY: İmge, şairin söylemek istediğini netleştirme boyutunda sembollere başvurmasıdır. Metaforlar aracılığıyla iç dünyasını dışa yansıtmasıdır. İmge, dolaylama yapılarak şairin şiirsel metinde söyleyeceklerini daha somut hale getirme düşüncesinden doğan göstergesel yansımalardır.
       Türk şiirinde İslami dönemle birlikte özellikle Divan şiirinde, İran ve Arap edebiyatından alınan ve zenginleştirilen edebi sanatlar, imgesel anlatımın belirgin izleridir. Yine modern şiir başlangıcında Ahmet Haşim ve İkinci Yeni şiirindeki Sezai Karakoç, Cemal Süreya ve benzeri şairler imgesel anlatımda öne çıkmış isimlerdir.

           

8- Kafiye ve ölçü konusunda neler düşünüyorsunuz?
KY:
Şiirle iştigal eden münekkitler, şiirin bir duyuş olduğunu ve bunda da biçimsel öğelerin standartlaşması ritim-ahenk unsurlarının belirgin olması gerektiğini söylerler. Bazı eleştirmenler ise ritim ve ahengin baş aktörleri olan kafiye ve veznin şiirin doğasını zedelediğini, şairin yüreğinde filizlenen şiir adlı nesnenin dışa yansımasında sınırlama yapmasından dolayı özgünlüğün ve özgürlüğün kurallarla zorlandığını hatta doğarken yok edildiğini söylerler. Bence öz ve biçim birbirini tamamlayacağına göre dengeyi tutturmak gerekir. Yani biçimin gölgelediği içerikten veya özün yok saydığı biçimsel belirsizlikten kaçınmak gerekir.

9- Şiirle dilin bağlantısı üzerine düşünceleriniz nelerdir?

KY: Şiiri bir su akışına benzetebiliriz. İnsan yüreğinde oluşan şiir, dil aracılığıyla akışa geçer. Söze yetkin olmayan anlatımda da etkin olamaz. Bundan dolayı bir iletişim aracı olan dil, şiirin akışında ve ilgilisine ulaşmasında taşıyıcı görevi üstlenir.

       Dil varsa, ulus da vardır. Bir ulus geleceğe dille uzanır. Birileri sizin sizliğinizin yerine geçerse, sizin sizliğiniz başkasına aittir. Türkçe, kültür mirasını çağlar ötesinden günümüze ulaştıran güçlü bir dildir. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın söylediği gibi, Türkçe ses bayrağımızdır.

SÖZÜM

Ben, ortasındayım zamanın gülüm

İlahî nazarla vecd olmuş gönlüm…

Ruhumun sesine tercüman daim

Fikrin hikmetiyle örülmüş sözüm…

Kadir Yatağan diğer köşe yazıları
GÜN BATIMI YALNIZLIKLAR2019-10-09 11:08:05
Şükretmeyi Bilmek 2019-09-25 11:22:00
TÜRKÜ DERLEMELERİ IV2019-09-19 10:50:55
TÜRKÜ DERLEMELERİ2019-09-11 11:16:45
DERLEME METİNLERİ2019-09-04 10:10:47
CEMAL SÜREYA2019-08-07 10:55:42
ŞİİR ADAM2019-07-24 10:35:54
ŞİİR YOĞURAN ADAM2019-07-03 10:06:30
 1  2  3  4  5  6  ›  ›› 
Şuan 1 sayfadasınız, toplam 6 sayfa var.
Bu kategoride 51 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
Horoz İlçeler Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web