Denizli 33°C
10 Ağustos 2020 - Pazartesi
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları

RAMAZANDA ORUÇ (2.BÖLÜM)

RAMAZANDA ORUÇ (2.BÖLÜM)

Ayet-i kerimede Kur'anı Kerim'in şu üç özelliği zikredilir:

1- Kuran insanlar için bir yol gösterici rehberdir

2- Kur'an hidayeti açıklamakla beraber bu hidayetin delillerini de açıklar "Beyyinat minel huda" dır Kur'an'da İslam'ın hak din olduğunun en ikna edici delilleri yer alır Kur'an bu açıdan hem lafzı ve hem de manasıyla insan eli karışmamış bir mucizedir

3- Kur'an'ın Furkan olmasıdır Kur'an Hakkı beyan ederken batılı ise izale eder Hakla batılı kesin çizgilerle birbirinden ayırır Zaten Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır Kur'an-ı Kerimi tilavet ederken, okurken onun bu üç özelliğini, bu üç yönünü görmek gerekir )

Sizden her kim o aya şahit olursa (erişirse) oruç tutsun Her kim de hasta olur veya yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez Bu sayıyı tamamlamanız ve Allah'ın sizi doğru yola hidayetine karşılık onu yüceltmeniz içindir Umulur ki böylece şükretmiş olursunuz Kullarım sana beni sorarlarsa; ben çok yakınım Dua eden bana duada bulunduğunda onun yakarışına icabet ederim O halde onlarda bana (benim davetime) icabet etsinler Ve bana iman etsinler ki rüşde ersinler

(Bu ayetlerde "yakınlık" çok barizdir O kadar ki ifade de "De ki ben yakınım " denmemektedir Yakınlık o kadar ileridir ki, Peygamberimiz konuşmada artık aradan çekilmiştir Allah Teala ile kul başbaşadır Duasına mutlaka icabet edeceğini Rabbimiz vadetmektedir Kulların dualarına Rab Teala karşılık verecektir Dualarını aynıyla kabul edecek, yahut onlar için dünyada daha iyisini, daha faydalısını verecek, yahut da bu icabeti ahirete saklayarak onları ahirette mükafatlandıracaktır Fakat mutlaka icabet edecektir O dualara icabet etmemekten münezzehtir Kendisine çevrilen elleri, dilleri boş olarak geri çevirmekten münezzehtir Çünkü O dualara icabet edendir Kerimdir Kafirlerin ise batıl ilahlarına yaptıkları çağrılar karşılıksız kalacaktır Kafirlerin duaları dalalettedir, boşa gitmektedir, karşılıksız kalmaktadır O halde kullar da O'nun davetine icabet etmelidirler İcabet burada iki taraflıdır )

Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bir kudsi hadiste, Peygamber Efendimiz Allah Teala'dan naklen şunları anlatır:  "Adem Oğlunun bütün amelleri kendisi içindir Fakat oruç böyle değildir O benim içindir (Yani onu benden başkası bilmediği için sadece benim için yapıldığı kesindir Nefsin hazzı yoktur Aksine nefsi kırmak için oruç tutulur ) Onun mükafaatını bizzat ben vereceğim (Yani diğer ameller gibi belli bir karşılık yoktur Onun mükafattı kat kat fazla olarak verilecektir Karşılığı belirsiz bırakılmıştır ) Oruç kalkandır Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman o gün sakın kötü sözler konuşmasın, bağırıp çağırmasın Şayet biri ona küfrederse veya sataşırsa "Ben oruçluyum " desin Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki oruçlunun ağzının kokusu Allah yanında misk kokusundan daha güzeldir Oruçlu için iki sevinç vardır İftar ettiği zaman sevinir Birde Rabbine kavuştuğu zaman tutmuş olduğu oruçlara sevinir "  Yine sahih bir hadiste, namaz ehlinden olan cennete "namaz kapısı"ndan çağrılacağı belirtilir Cihad ehli "cihad kapısı"ndan çağrılacaktır Sadaka ehli olan "sadaka kapısı"ndan cennete davet olunur Siyam ehli olanlar ise "Reyyan Kapısı"ndan çağrılacaktır Reyyan ismi "atşan" ismine karşılık olarak buraya verilmiştir "Atşan" susuz kalmış kimseye derler "Reyyan" ise suya kanmış kimsedir Dünyada aç ve susuz kalmasına karşılık bu kapıdan girecek olan oruç ehlinin artık sonsuza kadar suya kanmış olacakları haber verilmiş olmaktadır Reyyan Kapısı'ndan girenler için cennette açlık ve susuzluk bilhassa yoktur Çünkü amellerin karşılığı o ameller cinsinden olur.

diğer köşe yazıları
 ‹  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  14  15  ›  ›› 
Şuan 6 sayfadasınız, toplam 15 sayfa var.
Bu kategoride 147 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
AKM Basın Yayın A.Ş | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web