Denizli 39°C
03 Temmuz 2020 - Cuma
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları

RAMAZANDA ORUÇ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

“Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı Umulur ki korunursunuz Bakara( ayet 183).Bilindiği üzere İslamda iyiliklere, iyi işlere on misli karşılık verilir Fakat ibadetler içinde sadece oruç bundan istisna edilmiştir Orucun karşılığı on misli olarak tayin edilmemiştir Orucun mükafatını bizzat yüce Allah kendi üzerine almıştır

"Oruç benim içindir, onun mükafattını bizzat ben vereceğim" buyurmuştur Çünkü oruçta iki özellik vardır:

1-Orucun hakikatı yememektir Bu ise gizli bir şeydir, insanlar bunu görmez Böylece riya da buna yanaşamaz

2-Diğeri Allah Teala'nın ve insanın düşmanı şeytandır Şeytan'ını askerleri ise arzu ve isteklerdir Oruç onun askerini kırar Çünkü orucun hakikatı arzu ve istekleri terk etmektir Bunun için Peygamber Efendimiz sahih bir hadislerinde: "Şeytan insan vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır Onun geçiş yolunu açlıkla tıkayınız" buyurur

Bakara Suresi 183 ayetden itibaren oruç ayetleri başlar Ayetler dikkatle okunduğu zaman insan ruhunu heyecanlandıran bir üslup hemen farkedilir Ayetlerin okuyucuda bıraktığı etki Allah'ın müminlere yakınlığı, kurbiyet ve ünsdür Alemlerin Rabbi bu ayetlerle kulların ellerinden tutar ve kendine yaklaştırır Onları rahmet ve şefkatle terbiye eder Onları dua ederek kendi katına yükselmeye çağırır Kulluğun kolay olduğunu ve bu kolay emirlerin, nehiylerin de yine insanların faydası için konulduğunu bizlere haber verir Ayetler orucu ve bilhassa Kur'an'ı sevimli bir havaya büründürür Bundan sonra insan Kur'an'ın indirildiği Ramazan Ayını hasretle beklemeye başlar Ramazan'ın sair aylardan çok çok farklı bir mevsim olduğunu belki de bütün ruhuyla hisseder Ramazan Ayı onbir ayın meyvelerinin devşirildiği hasat zamanı gibidir.

Bu suredeki oruç ayetlerinin kısa bir tefsirini yapmamız orucu idrak etmek için önemlidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç nasıl yazıldıysa sizin üzerinize de yazıldı (farz kılındı ) Umulur ki sizler (bu sayede) korunursunuz ("Oruç kalkandır" buyuruyor Peygamberimiz Yani oruç insanı kötülüklerden korur Çünkü oruç insandaki arzu ve istekleri açlıkla kırar Bu da insanın kötülüklerden uzaklaşarak Allah'a yaklaşmasına yol açar)  Sayılı günler (Oruç ayları 3-5 ay veya bir sene kadar uzun değildir Sadece bir aydır O da sağlığı, gücü kuvveti yerinde olanlar içindir ) Sizden her kim hasta olur, veya yolculukta bulunursa başka günlerde tutamadığı günleri tutar Oruca güçlükle dayananların fidye vermesi, bir fakiri doyurması gerekir.  (Bu ayetin tefsirinde müfessirler iki farklı görüş beyan ederler Birincisi, Sadrı İslamda müslümanlar oruç tutmakla fidye vermek arasında muhayyer bırakılmışlardı İsteyen oruç tutar ve oruç tutmakta zorlanan kimseler ise fidye verirler, bir fakiri o gün için doyururlardı Bu hüküm daha sonra gelen "Sizden her kim o aya erişirse oruç tutsun ayeti ile yürürlükten kaldırıldı " İkinci görüş ise bu ayetin yürürlükten kalkmadığı yönündedir Bu görüşte olan müfessirlere göre bu ayet çok yaşlı pir-i fani olan ve artık oruç tutabilecekleri ümit edilmeyen kimseler ve şifa ümidi kalmamış hastalar için geçerlidir Ayetin hükmü işte bu kimseler için yürürlüktedir )

Bununla beraber her kim gönülden bir iyilik yaparsa (oruç tutarsa) o kendisi için daha iyidir Bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır Ramazan ayı insanlara doğru yolu gösteren, hidayetin delillerini ortaya koyan ve hakla batılı ayırd eden Kur'an'ın indirildiği aydır (Niçin başka bir ayda değil de Ramazan Ayında oruç tutulması isteniyor? İşte ayeti kerime bu soruya cevap veriyor Ramazan ayı Kur'an'ın nazil olduğu aydır Bu ayın karşılanması, en güzel şekilde Allah'a yakınlık havasında geçirilmesi diğer aylara oranla daha bir önemlidir Bu ayda Allah Tealanın insanlar üzerindeki nihayetsiz nimetlerine şükredilmesi, hele hele Kur'an'ın nüzülüne şükredilmesi gerekli bir vazifedir İşte oruç böyle bir manevi iklimin yaşanması için en büyük vesiledir Ramazan Ayı oruç ayı olduğu kadar Kur'an ayıdır da Bu ayda her zamankinden çok Kur'anla meşgul olmak bir şükür ödevidir.

diğer köşe yazıları
 ‹  1  2  ...  9  10  11  12  13  14  15 
Şuan 15 sayfadasınız, toplam 15 sayfa var.
Bu kategoride 147 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
AKM Basın Yayın A.Ş | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web