Denizli 29°C
25 Mayıs 2020 - Pazartesi
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları

ON ALAMET (2.BÖLÜM)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İşte sırasına göre kıyamet âlâmetleri Kıyametin tam olarak ne zaman kopacağını kimse bilemez. Ancak kıyamet öncesi ortaya çıkacak olaylar ayet ve hadislerle bildirilmiştir. İşte sırasına göre o âlâmetlerin devamı:

,5. DABEETU'L-ARZ'ın çıkması


Bu hayvan, bir çok ihtimalin yanında, bir mikrop bir virüs olarak ortaya çıkacak isyanlara düşmüş insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle her asırda özel bir hastalık yaratılmış ve yaratılmaktadır.. Kim bilir hiç duyulmayan daha nice maddi veya manevi hastalıklar ortaya çıkıp "dabbetu'l-arz"ı fiilen tasdik edecektir.


  1. ÜÇ YER BATMASI (Hadiste bunlar ayrı ayrı sayılmıştır).


Bu yere batmalar, kuvvetli ihtimalle depremler sebebiyle olacaktır. Bunların yerleri hadiste tespit edilmiş ve "Doğuda, Batıda ve Arap yarımadasında.." şeklinde ifade edilmiştir.


  1. YE'CÜC-ME'CÜC'ün ortaya çıkması


Bunları, Çin Seddine sebebiyet veren bir kısım Moğol, Tatar ve Kırgız milletlerinden meydana gelen ve anarşi yoluyla çok fitne fesat çıkaran bir topluluk olarak düşünebiliriz.
Kıyamete pek yakın bir zamanda, bunların veya benzerlerinin otaya çıkıp anarşi çıkarıp dünyayı kasıp kavuracağı söylenebilir.


  1. YEMEN/ADEN'den BİR ATEŞ'in çıkması


Müslim hadisinde "insanları mahşer yerine sürecek olan ateş" şeklinde nitelendirilmesi gösteriyor ki, bu alamet kıyamete çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşecektir.


  1. DUHAN'ın zuhuru


Duman anlamına gelen duhan da kıyametin büyük alametlerinden biridir. (Müslim, Fiten, 39) Kıyametin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, müminler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.
"Göğün, insanları bürüyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle! Bu, elem verici bir azaptır. (İşte o zaman insanlar): "Rabbimiz! Bizden (bu) azabı kaldır, doğrusu biz artık iman edenleriz. (derler)." (Duhan, 44/10-12) mealindeki ayette de bu alametten söz edilmektedir.


  1. GÜNEŞ'İN BATIDAN DOĞMASI


Bu alametin en son olduğunu düşünüyoruz. Artık dünyanın dengesi bozulmuş ve dünya güneşin etrafında dönerken itim-çekim kanunları gibi bazı kozmik kanunların bozulması sonucunda yerküre tersine dönmeye başlar ve dolayısıyla da güneş batıdan doğacaktır. Allah CC selamı bereketi Rahmeti üzerinize olsun.

diğer köşe yazıları
 1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  ›  ›› 
Şuan 1 sayfadasınız, toplam 15 sayfa var.
Bu kategoride 147 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
AKM Basın Yayın A.Ş | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web