Denizli 34°C
18 Eylül 2020 - Cuma
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları

İSLAMDA DİLİN GÜNAHLARI

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Dilin günahlarının bazıları şunlardır:

 • Gıybet etmek

Çocuk veya yetişkin; ölü veya diri, Müslüman kardeşinde bulunan,hoşlanmadığı şeyi, arkasından konuşmaya gıybet denir. Arkasından konuşulmasından hoşlanmadığı bir şeyi söylemek harâmdır.

Onda bulunmayan bir şeyi söylemek ise buhtandır (iftirâdır) ki; bunun günâhı, gıybet etmenin günâhından daha şiddetlidir. Allah bizi bunlardan korusun.

 • Koğuculuk yapmak (laf taşımak)

İnsanların arasını bozmak için, aralarında lâf taşımak harâmdır.Örneğin; fitne yapmak için Ali’ye gidip, “Mehmet senin hakkında filan şeyleri söyledi” demesinin ardından, Mehmet’e de gidip, “Ali senin hakkında hakkında falanşeylerisöyledi”demesigibi.

 • Kışkırtmak

Bu da; söz veya hareketle iki kişiyi birbirine düşürmek için harâma teşvik etmektir (örneğin el hareketi ile). Hayvanları bile birbirlerine karşı kışkırtmak harâmdır. Bâzı câhillerin iki köpek, iki koç ve iki horoz arasında yaptıkları gibi. Ancak iki domuzu birbirlerine karşı kışkırtmak harâm değildir.

 • Yalan söylemek

Yalan; gerçeğin aksi olan sözdür. Ciddî olsun, şaka olsun, bilerek yalan söylemek harâmdır . Yalan yere yemin etmek .Yani Allâh veya O’nun herhangi bir sıfatı ile yalan yere yemin etmek harâmdır.

 • Haksız yere zinâ veya livata ile ithâm etmek

Bu tür sözler çoktur ve bu; her bir insanı, onun akrabasından birisini, örneğin anasını veya kız kardeşini, haksız yere zinâ veya livata ile ithâm etmekle olur ve bu iki şekilde olur: Açık sözlerle veya kinayeli sözlerle.

Birisi için; “Filan kişi zinâ edendir.” veya “Falan kişi livata edendir.” gibi sözleri söylemek, ithâm etme niyeti olsun veya olmasın, bu kelimeler apaçık birer ithâm olduklarından dolayı harâmdır ve bunları söyleyen hâkim tarafından cezâlandırılır. “Ey habîs” veya “Ey fâcir” gibi kinâyeli sözler kullananlar da ise, niyetlerine bakılır; zinâyla ithâm etme niyeti ile söyledikleri

takdirde, hâkim tarafından cezâyı hak ederler.

 • Bütün sahâbelere sövmek küfürdür

Ancak Ebû Bekir, Ömer veya diğer sahâbeler gibi herhangi bir sahâbeye sövmek büyük günâhtır.

 • Yalan yere şâhitlik etmek

Yani yalan yere bir şey için şâhitlik etmek büyük günâhtır.

 • Borcunu ödememek

Borcunu ödeme zamanı gelenin, ödemeye gücü yettiği halde borcunu ödemeyi geciktirmesi; yani ödeme vakti gelen borcu,

alacaklı istediği halde, borçlunun bunu verme imkânı olmasına rağmen, vermemesi harâmdır.

 • Müslüman’a haksız olarak sövmek
 • Müslüman’ı lânetlemek

Örneğin; “Allâh sana lânet etsin” demek harâmdır. Lânet, hayırdan uzak olmak demektir.

 • Müslüman ile alay etmek

Yani Müslüman’ı tahkir etmek (aşağılamak) harâmdır.

 • Haksız yere bir Müslüman’a, onu incitecek her hangi bir sözü söylemek harâmdır.
 • Allâh ve Rasûlü hakkında yalan söylemek

Bâzı durumlarda ise bu küfürdür.

Örneğin; Allâh’a veya Rasûlüne, dînde helâl olduğunu bildiği şeyleri, harâm kıldıklarını nispet etmek küfürdür.

diğer köşe yazıları
 1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  ›  ›› 
Şuan 1 sayfadasınız, toplam 15 sayfa var.
Bu kategoride 147 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
AKM Basın Yayın A.Ş | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web