Denizli 28°C
17 Temmuz 2019 - Çarşamba
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları
METİN ALKAN

HİCAZ'DA OSMANLI PADİŞAHLARININ HİZMETLERİ (1. BÖLÜM)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Osmanlı sultanları kutsal mekanların hâdimiydi. Suûdî hânedânın, İngiltere'deki yerel saate rakip, dünyanın merkezi olan Kâbe'de dünyanın en büyük saat kulesini yapmaları takdîre şâyan bir husus. Ayrıca Grenweech başlangıç meridyeni olan sıfır noktasının arzın merkezi olan Kâbe'den başlaması amacını taşımak da oldukça onur verici. Tüm bu asil düşüncelerin yanında, başta Peygamberimizin hâne-i saâdetleri olmak üzere, Kâbe'nin etrâfındaki Osmanlı eserleri olan revaklara kadar, tüm kutsal hâtırâların Büyük Mekke Projesi gibi projelere fedâ edilmemesi bütün bunlardan daha onurlu bir davranış olacaktır. Osmanlı sultanları kutsal mekanların hâdimiydi

Önceki haftalarda Osmanlı Sultanlarının Kâbe'ye hizmetlerini anlatmıştım. Şimdi de Kâbe dışında Mekke-i Mükerreme'deki diğer hizmetlerinden bahsedeceğim ki mevzû tamâma ersin.

YAVUZ SULTAN SELİM

Rivâyetlere göre Peygamber Efendimiz, amcasının kızı Ümmü Hânî'nin evinde iken mîraç mûcizesi vukû bulmuştu. Bu ev, şimdiki Kâbe'nin çevresinde olan revakların bulunduğu yerdeydi. Yavuz Sultan Selim bu kutsal mekânın, en azından yerinin kaybolmaması için tam bu evin bulunduğu noktaya kırmızı granitten bir sütun yerleştirdi. Şu an bu sütun, Rükn-ü Yemânî'nin karşısına denk gelen köşededir.

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Abbâsî halîfesi Hârun Reşid'in hanımı Zübeyde Hâtun tarafından Mekke'ye su taşımak maksadıyla yapılan 60 km uzunluğundaki su kemerleri zamanla yıpranıp kullanılamaz hâle gelince Kânûnî Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan bu kemerleri yeniden yaptırdı. Kânûnî, 100 bin altun masrafla, Vâdi-i Nûman'daki dağların eteklerinde bulunan ve Arafat'a kadar gelebilen pınarı, kızı Mihrimah Sultan adına yaptırdığı 70 km.lik kemerlerle Mekke'ye götürülmesine muvaffak oldu. Peygamberimizin doğduğu evi yeni baştan inşâ ettiren de yine Kânûnî Sultan Süleyman'dır.

Pâdişahın fermânıyla 1551 de Kâbe tâmir edilirken, Haceru'l-Esved'in bir parçası da İstanbul'a getirilmiş, pâdişah başta râzı olmasa da Mîmar Sinan'ın ve vezirlerden bâzılarının iknâ etmesiyle Haceru'l-Esved'in kesilen bir parçası kendi türbesine, 4 parçası da Sokollu Câmii'nin minber, mihrap ve kapısına konulmuştur.

  1. SELİM

Kânûnî Sultan Süleyman, Mescid-i Haram'ın tâmirâtı sürerken vefât etti. Yerine tahta geçen oğlu Sultan 2. Selim, Mısır Vâlisi Sinan Paşa'yı Mescidin tâmirâtı için vazîfelendirdi. Kâbe'yi tâmir eden 2. Selim, Kâbe'nin içerisine mücevherlerle süslü altundan 4 kandil astırmıştı. Bunlardan üçü şehzâdelerine, biri kendisine âitti ki, bu kandilin içerisine de altunla işlenmiş bir mendile kendi eliyle yazdığı bir tazarrûnâme koymuştu. Bu kandiller hâlen Kâbe'nin içerisinde mevcuttur.

  1. AHMET

1610 yılında yağan şiddetli bir yağmur sonucu Kâbe'yi seller basmış, Kâbe çok tahrip olmuştu. Sultan Ahmet Kâbe'yi tamir ettirmek istedi. Fakat 28 yaşında vefât eden sultanın ömrü tâmirâta yetmedi. Oğlu Genç Osman'ın da başı belâdan kurtulamadığı için Kâbe'yi tâmire vakit bulamamıştı. Nihâyet Kâbe'yi yeniden inşâ etme şerefi, diğer oğlu Sultan 4. Murat'a nasîp olmuştu.

Hz. Hatice, Peygamberimiz Hira'dayken O'na yemek götürür, peygamberimiz de hanımına merhameten, dağa çıkıp da yorulmasın diye kendisi aşağı inerek yemeği alır, Hz. Hatîce'ye bu fedâkarlığı için duâ ederdi. Buluştukları yerde şu an İcâbe Mescidi vardır. (Hz Hatîce için yaptığı duâsına icâbe olunması hasebiyle ) İşte bu mescid de Sultan 1. Ahmed'in eseridir. DEVAM EDECEK…

METİN ALKAN diğer köşe yazıları
 1  2  3  4  5  6  7  ...  12  13  ›  ›› 
Şuan 1 sayfadasınız, toplam 13 sayfa var.
Bu kategoride 129 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
Horoz İlçeler Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web