Denizli 16°C
04 Aralık 2020 - Cuma
Yazar hakkında | Tüm köşe yazıları
Metin Alkan

EVLAT ANA BABA HUKUKUNA RİAYET ETMELİDİR..

yani sünnetullah dediğimiz yasalarda herhangi bir değişiklik olmaz. Her bir insan şu dünya hayatına hiçbir şey bilmediği halde gelir. Canlılar içerisinde ilk yılları, başka bir ifadeyle epeyce uzun bir zamanı tam bir zaaf içerisinde geçen yegâne varlık insandır. Onu sevgi ve merhametle bağırlarına basarak koruyup büyütür anne babası. İstisnaî bazı vakalar hariç, yeryüzünde gezinen her insanın buna benzer bir hikayesi vardır. Korunması, beslenmesi, bakımı ve eğitimi itibariyle canlılar içerisinde en uzun süre himayeye muhtaç olan da insandır yine. Her bir insan ilk yıllardaki zaaarından sıyrılıp çocukluk evresini de yavaş yavaş geride bırakınca artık kendisi bir baba veya bir anne adayıdır. O zayıf, sevimli, korunmaya ve eğitilmeye muhtaç çocuk büyümüştür. Hiçbir şekilde kesintiye uğramayan sünnetullah işlemeye devam eder. Dünkü minik çocuk artık büyümüş, evlenmiş ve çocuk babası (veya annesi) olmaya hazırlanıyordur. O da artık aile sahibidir. Bir koyun sağımı süresi gibi hızla geçip giden ve ardında kişi için lehte yahut aleyhte birçok hüccet/delil bırakan yılların sanki hiç yaşanmamışçasına hemencecik geçiverdiğini fark ettiğinde artık pir-i fani bir ihtiyardır. İşte bu, Âdem'den aleyhisselam beri kesintisiz olarak devam edegelen sünnetullahtır. Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, Allah'tır. O, dilediğini yaratır. O, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir." Bir çok müfessir bu ayet-i kerimede insanın doğum ve gelişim evrelerinin söz konusu edildiğini belirtmektedir. Ömrün bereketli ve rızkın bol olması, sağlığın korunması, ölümden sonra iyilikle anılmak, hayırlı bir nesil, Allah'a ibadette başarılı olmak, zamanın kıymetini bilmek, mutluluk ve sevinci hissetmek… Tüm bunlar, ana-baba hukukuna riayet ve sıla-i rahim ile gerçekleşir, biiznillah. Rızkın artmasından maksat, takdir edilmiş olan rızkın artması yahut bereketlenmesidir. Ömrün artması da, ya hakiki manada ömrün uzaması ya da ömrün bereketli bir şekilde geçmesidir. Abdullah b. Amr b. As radıyallahu anh şöyle demiştir: "Bir adam Rasûlullah'ın yanına gelerek: __ Ben Allah'tan ecir isteyerek hicret ve cihat etmek üzere sana biat ediyorum, dedi. Rasûlullah şöyle buyurdu: Annen ve babandan sağ olan var mıdır? Adam: Her ikisi de sağdır, dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Böyle iken sen Allah'tan ecir mi istiyorsun?" Adam: Evet, deyince Rasûlullah şöyle buyurdu: Öyleyse sen annenin ve babanın yanına dön ve onlara hizmet etmeye (onlarla güzel sohbet etmeye) devam et!" 2 Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babaya iyilik etmeyi, vaktinde kılınan namazdan sonra Allah'a subhanehu ve teâlâ en çok sevimli olan amel olarak tarif etmiştirAbdullah İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre: "Ben Rasûlullah'a: 'Amellerin hangisi Allah'a daha sevimlidir?' diye sordum. Vaktinde kılınan namaz, dedi. Ben: Sonra hangisidir? dedim.  Sonra, ana-babaya iyi davranmaktır, dedi. Ben: Sonra hangisidir? dedim. Sonra Allah yolunda cihat etmektir, dedi." Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine 'Of!' bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel (ve tatlı) söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve 'Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!' diye dua et." Bu ayetlerde anne ve babası yaşlanan ve acze düşen Müslümanlara anne-baba hukuku ve onlara karşı edebe dair sadra şifa öğütlerde bulunulmaktadır. Öncelikle anne babaya merhametle muamele etmeyi öğütlüyor ayet. Zira anne-baban, sen küçükken sana büyük bir şefkat ve merhametle muamele etmişlerdi. Anne babana tevazu göster ve her daim onların emirlerine amade olduğunu hissettir. Ebu't Tufeyl radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Ci'rane denilen bölgede Rasûlullah'ı et taksim ederken gördüm. O zaman ben çocuktum ve devenin kesilen bir parçasını taşıyordum. Bu sırada Rasûlullah'ın yanına bir hanım geldi. Rasûlullah onun oturması için hırkasını yere serdi. Ben: Bu kadın kimdir, diye sordum Bu, Peygamberin sütannesidir, denildi. Anne ve babaya hayır dua etmek de anne babaya iyilik yapan hayırlı evladın bir özelliğidir. Anne babaya dua etmeye onların sağlığında olduğu gibi vefatlarından sonra da devam edilmelidir.

Metin Alkan diğer köşe yazıları
 1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  ›  ›› 
Şuan 1 sayfadasınız, toplam 11 sayfa var.
Bu kategoride 107 adet içerik var.

Bu yazıları okudunuz mu ?
AKM Basın Yayın A.Ş | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web