Denizli 38°C
25 Haziran 2019 - Salı

TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN

2018-12-20 09:14:37 |
Gökhan Karaıslı
TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN

PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu tarafından “Orhun’dan Anadolu’ya – II, Türk Muhayyilesinde Kadın” adlı panel gerçekleştirildi. Panelde Türk kültüründe ve tarihinde kadının yeri konuşuldu.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleriProf. Dr. Bilge Özkan Nalbant, Prof. Dr. Nergis Biray ve Doç. Dr. Ayşegül KoyuncuOkca’nın konuşmacı olarak katıldığı “Orhun’dan Anadolu’ya - II, Türk Muhayyilesinde Kadın”adlıpanelle dönemin ikinci etkinliğini gerçekleştirdi. İlginin yoğun olduğu panele Fen-Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinden öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardındanpanel,Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Özkan Nalbant’ınbaşkanlığında başladı. Nalbant, açılış konuşmasında, “bugün özellikle basın ve yayın organlarının yönlendirmeye çalıştığı, istismar edilen ve bazen de kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılan kadın ve erkek kimliğinin zaman içerisinde birtakım değişimlere uğramasının göz ardı edilemeyecek bir gerçek” olduğunu vurguladı.Nalbant, daha sonra diğer konuşmacılar Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nergis Biray ve El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Ayşegül Koyuncu Okca’yı kürsüye davet etti.

 

Panelin ilk konuşmacısıolan Prof. Dr. Bilge Özkan Nalbant“Eski Türklerde Kadın” başlıklı konuşmasında, tarihî kayıtlardan verdiği örneklerleeski Türk topluluklarında kadının yeri konusunda bilgiler aktardı. Konuşmasını Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları Örgütü), Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kadını, Ailede Kadının Yeri, Kadına Karşı İşlenmiş Suçlar ve Cezaları, Başka Milletlerde Kadının Yeri gibi başlıklara ayıran NALBANT, “eski Türk devletlerinin (İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar vd.) hepsinde kadının önemli hak ve yetkilere sahip olduğunu” belirtti. Panelin ikinci konuşmacısı, “Yenileşme (Ceditçilik) Hareketi Çizgisinde Türk Kadını” başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. Nergis Biray’dı. Biray konuşmasında “1900’lü yıllarda Tatar Türkleri arasında bir yenileşme hareketi olarak başlayan ve zamanla bütün Türk toplulukları arasında yayılan, Türk topluluklarının bağımsızlık mücadelelerine etkisi olmuş bir fikrî hareket olarak nitelendirilebilecek Ceditçilik Hareketi ve Cumhuriyet çizgisinde; İsmail Gaspıralı, Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışmalarıbağlamında Türk kadını”nı anlattı. Biray, “Çağdaş dünyadaevlilik, seçme ve seçilme gibi alanlarda kadına yönelik hakların teslimi konusundaki yenilikçi girişimlerde Türk topluluklarının ilk sıralardayer aldığını” özellikle vurguladı.

HABER MERKEZİ

 

Etiketler ; güncel haber haberler

Bunları gördünüz mü ?
Horoz İlçeler Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web