Denizli 34°C
27 Mayıs 2019 - Pazartesi

SİLYON’DA ARKELOJİK ÇALIŞMA

2019-03-14 13:09:15 |
Abdullah GÖNÜLTAŞ
SİLYON’DA ARKELOJİK ÇALIŞMA

Sillyon’daki arkeolojik çalışmalar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izinle Pamukkale Üniversitesi adına Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Murat Taşkıran başkanlığındaki bir ekiple sürdürülüyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Murat Taşkıran zamanla arkeo-jeolojik bir park haline dönüşen Sillyon Antik Kenti hakkında şunları kaydetti: ‘‘Sillyon, antik dönemde Pamphylia Bölgesi’nde, günümüzde ise Antalya İli, Serik İlçesi’ne bağlı Yanköy Mahallesi Kocagözler Mevkii’nde yer almaktadır. Kent, Toroslarla (Tauros) sınırlandırılan Antalya Ovası’na hâkim 235 m. yükseklikte kayalık bir tepe üzerinde kurulmuştur. Antalya-Alanya karayolunun 8 km. kuzeyinde bulunan kent, bu yoldan çok rahat görülebilmektedir. Mevcut veriler ışığında Sillyon, M.Ö. 2. bin yıl ortalarından Osmanlı Dönemi’ne kadar yerleşim gören ve kesintisiz bir tarihsel sürece ev sahipliği yapan çok katmanlı bir kent örneğini teşkil etmektedir. Birçok yapısı ayakta olan Anadolu’nun ender antik kentlerinden biri olan Sillyon, üzerinde kurulduğu tepenin jeolojik yapısından dolayı sürekli heyelanlara maruz kalmasıyla da arkeo-jeolojik bir park hüviyetine bürünmüştür.’’

 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20.04.2018 tarih, E.350116 sayı ve Yüzey Araştırması konulu ilgili yazısında belirtilen izinle, Antalya İli, Serik İlçesi sınırları içinde kalan Sillyon’da arkeolojik çalışmalara Pamukkale Üniversitesi adına yürüttüklerini belirten Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Murat Taşkıran, başkanlığını yürüttüğü araştırma ekibin disiplinlerarası bir yaklaşımla, erken evresinden terk edildiği döneme dek, kentin tarihsel sürecine ait tüm detaylarının saptanmasının amaçladığının altını çizdi. Sillyon ve territoryumu yüzey araştırması projesi hakkında detaylı bilgi veren Dr. Murat Taşkıran, yürütülen arkeolojik çalışmaların Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi ile Koç Üniversitesi & Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)’nin proje desteği ve Serik Kaymakamlığı ile Serik Belediyesi’nin katkıları ile arazi ve kütüphane/laboratuvar şeklinde iki aşamalı olarak sürdürüldüğünü söyledi. Dr. Taşkıran, ‘‘Başta üniversitemizin Biyoloji, Jeoloji Mühendisliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi ve Koruma Onarım Bölümleri olmak üzere, ülkemiz ve yurt dışından bazı üniversitelerden bilim insanlarının katılımıyla geniş perspektifli bir proje olma özelliği taşıyan Sillyon araştırmalarının uzun yıllar sürmesi planlanmaktadır. Projenin sonunda kentle ilgili belirlenen özelliklerinin bilim dünyasına sunulmasının yanında, bölgenin tanıtılması ve kalkınmasına da yardımcı olması düşünülmektedir. Üniversitemizin desteği ile sürdürdüğümüz bu çalışmalar yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamıştır. Başta

 

Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere bu çalışmalarımızda bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara şahsım ve ekibim adına teşekkürlerimi sunarım. Yerel yönetimler başta olmak üzere çalışmalarımız geniş çevrelerce takip edilmekte ve ortak projeler yapmak için yurt içi ve dışından çeşitli öneriler sunulmaktadır. Son yıllarda üniversitemizin arkeoloji alanında yakaladığı ivme Sillyon projesinde de kendini göstermiş ve Pamukkale Üniversitesi’nin bu yöndeki gelişimine şimdiden katkı sağlamıştır” dedi. HABER MERKEZİ


Bunları gördünüz mü ?
Horoz İlçeler Gazetecilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. | 2016 - Tüm hakları Saklıdır. | Şanlısoy Web